Goesting

Schermen

Schermen biedt welliswaar geen directe vertaling naar werksituaties ( immers collega’s gaan niet écht met elkaar in duel ) maar kan deelnemers en trainers iets vertellen over voorkeursstijl in met name “ spannende “situatie’s en het vinden van mogelijke oplossingen.

Duel

Gedurende de workshop leren de deelnemers de principes van de schermkunst en brengen zij deze tijdens oefeningen en duels in de praktijk. Hierbij wordt gekeken naar de voorkeuren en opvattingen met betrekking tot het eigen gedrag, het gedrag van de tegenstander en de interactie. Er wordt tijd tijd genomen voor reflectie, discussie en het oefenen van verschillende schermstijlen in een duel. 

Metafoor

De deelnemers krijgen de ruimte om te experimenteren met gedrag in een veilige situatie. Veilig, omdat de dagelijkse werksituatie wordt vervangen door de metafoor van het schermen. Deelnemers durven hierdoor in grotere mate authentiek gedrag te tonen en dit bespreekbaar te maken. De sfeer van respect en openheid, inherent aan het schermen, draagt hier aan bij. Dankzij het schermen wordt dit gedrag uitvergroot. Bijvoorbeeld, een conflict heeft opeens letterlijk aanvallers en verdedigers. Kortom, met het schermmasker op vallen andere maskers af. 

 

meer informatie? | terug naar overzicht

Contact

Klanten login

Copyright 2021 - All rights reserved Goesting Events BV